Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Stookontheffing Austweg 5, 7587 LB de Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LB 5
Publicatiedatum
15-03-2019
Einddatum
26-04-2019
Kaart behorende bij: Stookontheffing Austweg 5, 7587 LB de Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 voor het volgende perceel:
 

Beschrijving

Austweg 5, 7587 LB de Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 5284,
Datum bekendmaking 15 maart 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.