Aanvraag omgevingsvergunning Windmolen 4, 7587 RW de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RW 4
Publicatiedatum
27-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Windmolen 4, 7587 RW de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een overkapping op het perceel Windmolen 4, 7587 RW de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.