Aanvraag omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 128, 7581 PW Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PW 128
Publicatiedatum
27-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 128, 7581 PW Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een eikenboom op het perceel Oldenzaalsestraat 128, 7581 PW Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.