Aanvraag omgevingsvergunning Meidoornstraat 100, 7581 XG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581XG 100
Publicatiedatum
14-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Meidoornstraat 100, 7581 XG Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vernieuwen en vergroten van een uitbouw op het perceel Meidoornstraat 100, 7581 XG Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.