Aanvraag omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 31, 7585 PK Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PK 31
Publicatiedatum
27-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 31, 7585 PK Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een schuur met stallen op het perceel Glanerbrugstraat 31, 7585 PK Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.