Sloopmelding Schoklandweg 3, 7581 HG Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581HG 3
Publicatiedatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Sloopmelding Schoklandweg 3, 7581 HG Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een dak van een schuur op het perceel Schoklandweg 3, 7581 HG Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.