Kennisgeving mobiel puinbreken Nijenhaerweg 7, 7588 RA Beuningen

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588RA 7
Publicatiedatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Nijenhaerweg 7, 7588 RA Beuningen

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
 

Beschrijving

Oude Nijeweeme Zand en Grind, Langeveen
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Nijenhaerweg 7, 7588 RA Beuningen
Periode: 24 tot en met 26 mei 2021
Verwachte hoeveelheid: 750 ton.
Aard bouw- en sloopafval
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 5 dagen.
 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met het team Plannen, vergunnen en handhaven, telefoon 053-5377391.