Gebruiksmelding Dorpstraat 13, 7587 AA de Lutte

Type bekendmaking
gebruiksvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587AA 13
Publicatiedatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Gebruiksmelding Dorpstraat 13, 7587 AA de Lutte

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Brandveilig gebruiken van een pand op het perceel Dorpstraat 13, 7587 AA de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.