Besluit omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6658 met het toekomstige adres Sniedersplas 2, 7586 DL Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser k 6658
Publicatiedatum
18-05-2021
Einddatum
29-06-2021

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6658 met het toekomstige adres Sniedersplas 2, 7586 DL Overdinkel.
Datum bekendmaking 18 mei 2021.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.