Aanvraag omgevingsvergunning Pelikaanstraat 28, 7581 SX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581SX 28
Publicatiedatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Pelikaanstraat 28, 7581 SX Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Doorbreken van een constructieve muur op het perceel Pelikaanstraat 28, 7581 SX Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.