Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 128, 7586 BW Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BW 128
Publicatiedatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 128, 7586 BW Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een kastanjeboom op het perceel Hoofdstraat 128, 7586 BW Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.