Aanvraag omgevingsvergunning Braakstraat 2-25, 7581 EZ Losser, Martinusplein 22, 7581 AN Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser, Gronausestraat 2, 7581 CG Losser, Gronausestraat 20, 7581 CG Losser Gronausestraat 70, 7581 CH Losser, Bernard Leurinkstraat 4, 7581 AP Losser, Brinkstraat 43, 7581 GB Losser en de Brink 71, 7581 JD Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Braakstraat 2-25, 7581 EZ Losser, Martinusplein 22, 7581 AN Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser, Gronausestraat 2, 7581 CG Losser, Gronausestraat 20, 7581 CG Losser Gronausestraat 70, 7581 CH Losser, Bernard Leurinkstraat 4, 7581 AP Losser, Brinkstraat 43, 7581 GB Losser en de Brink 71, 7581 JD Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van 10 meter hoge (vlaggen)masten op 9 locaties bij binnenkomst van het centrum van Losser, op de percelen Braakstraat 2-25, 7581 EZ Losser, Martinusplein 22, 7581 AN Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser, Gronausestraat 2, 7581 CG Losser, Gronausestraat 20, 7581 CG Losser Gronausestraat 70, 7581 CH Losser, Bernard Leurinkstraat 4, 7581 AP Losser, Brinkstraat 43, 7581 GB Losser en de Brink 71, 7581 JD Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.