Aanvraag omgevingsvergunning Beuningerstraat 70, 7588 RH Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RH 70
Publicatiedatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Beuningerstraat 70, 7588 RH Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning met een veranda op het perceel Beuningerstraat 70, 7588 RH Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.