Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Weigeringsbesluit omgevingsvergunning Oliemolen 6, 7587 SH de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7587SH 6
Publicatiedatum
17-09-2019
Einddatum
29-10-2019
Kaart behorende bij: Weigeringsbesluit omgevingsvergunning Oliemolen 6, 7587 SH de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen van een eikenboom op het perceel Oliemolen 6, 7587 SH de Lutte.
Datum bekendmaking 17 september 2019. 
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.