Aanvraag omgevingsvergunning van Broekhoekweg 42, 7582 PT Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PT 42
Publicatiedatum
24-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning van Broekhoekweg 42, 7582 PT Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van opslagboxen op het perceel Broekhoekweg 42, 7582 PT Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.