Aanvraag omgevingsvergunning van Beethovenlaan 39, 7582 EL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582EL 39
Publicatiedatum
24-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning van Beethovenlaan 39, 7582 EL Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een overkapping in de achtertuin op het perceel op het perceel van Beethovenlaan 39, 7582 EL Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.