Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 269, 7586 BS Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BS 269
Publicatiedatum
18-03-2021
Einddatum
29-04-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 269, 7586 BS Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een carport op het perceel Hoofdstraat 269, 7586 BS Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.