Aanvraag omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q, nummer 922 aan de Glanestraat in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 922
Publicatiedatum
14-02-2021
Einddatum
28-03-2021

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 1 eikenboom op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q, nummer 922 aan de Glanestraat in Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.