Aanvraag omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4661 aan de Kostersgaarden in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 4661
Publicatiedatum
24-02-2021

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 9 bomen ten behoeve van de herinrichting op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4661 aan de Kostersgaarden in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.