Aanvraag omgevingsvergunning Tiekenveenweg 1, 7586 SB Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586SB 1
Publicatiedatum
12-02-2021
Einddatum
26-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Tiekenveenweg 1, 7586 SB Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Gedeeltelijk verbouwen van een bijgebouw tot bed & breakfast op het perceel Tiekenveenweg 1, 7586 SB Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.