Aanvraag omgevingsvergunning Lutterstraat 113, 7581 PL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PL 113
Publicatiedatum
24-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lutterstraat 113, 7581 PL Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een poortingang en tuffelschuurtje en het uitbreiden van een garage op het perceel Lutterstraat 113, 7581 PL Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.