Aanvraag omgevingsvergunning Beltmolen 15, 7587 RL de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RL 15
Publicatiedatum
24-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Beltmolen 15, 7587 RL de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbouwen van een woning op het perceel Beltmolen 15, 7587 RL de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.