Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Aanvraag om omgevingsvergunning Sweelinckstraat 24, 7582 EA Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582EA 24
Publicatiedatum
22-01-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Sweelinckstraat 24, 7582 EA Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 1 eikenboom op het perceel Sweelinckstraat 24, 7582 EA Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.