Besluit lozen buiten inrichtingen Pallick van Hoevellaan 2, 7581 DL Losser

Type bekendmaking
bodembeschermingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581DL 2
Publicatiedatum
21-04-2021
Kaart behorende bij: Besluit lozen buiten inrichtingen Pallick van Hoevellaan 2, 7581 DL Losser

Er is een meldingsformulier op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend voor:
 

Beschrijving

Het lozen van grondwater op het vuilwaterriool aan de Pallick van Hoevellaan 2, 7581 DL Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met het team Plannen, vergunnen en handhaven.