Aanvraag omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4659 nabij Braakstraat 8, 7581 EZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581EZ 8
Publicatiedatum
21-04-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4659 nabij Braakstraat 8, 7581 EZ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een pin-kiosk op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4659 nabij Braakstraat 8, 7581 EZ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.