Aanvraag omgevingsvergunning Denekamperstraat 23, 7588 PV Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PV 23
Publicatiedatum
21-04-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Denekamperstraat 23, 7588 PV Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Wijzigen van de bestemming van wonen/reclamebureau in wonen/kantoor op het perceel Denekamperstraat 23, 7588 PV Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.