Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit Elfterheurneweg 4-6, 7587 NN de Lutte

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7587NN 4
Publicatiedatum
05-01-2021
Einddatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit Elfterheurneweg 4-6, 7587 NN de Lutte

Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er geen milieueffectrapport (m.e.r.) hoeft te worden gemaakt voor het wijzigen van de inrichting gelegen aan de Elfterheurneweg 4-6, 7587 NN de Lutte.
Datum bekendmaking: 5 januari 2021.
 

Procedure

Bezwaar
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een handeling ter voorbereiding op het moederbesluit. Tegen onderhavig besluit staat geen direct bezwaar of beroep open, tenzij deze beslissing een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt als direct belanghebbende gedurende een periode van zes weken, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser. Overige belanghebbenden kunnen bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit indienen bij het besluit in het kader waarvan dit beoordelingsbesluit plaatsvindt, te weten de omgevingsvergunning ingevolge de Wabo.