Aanvraag omgevingsvergunning Smalmaatstraat 27, 7581 GZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581GZ 27
Publicatiedatum
20-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Smalmaatstraat 27, 7581 GZ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanbouw berging en overkapping op het perceel Smalmaatstraat 27, 7581 GZ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.