Aanvraag omgevingsvergunning Goormatenweg 1, 7586 RT Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RT 1
Publicatiedatum
07-01-2021
Einddatum
18-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Goormatenweg 1, 7586 RT Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Het wijzigen van een reeds verleende vergunning voor het verhogen van de schuur op het perceel Goormatenweg 1, 7586 RT Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.