Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
12-12-2019
Einddatum
23-01-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Tourist info Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser voor het houden van een verlichte midwinterwandeling op vrijdag 20 december 2019 van 18.00 uur tot en met 20.30 uur op een route door Losser1.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.