Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Plechelmusstraat 14, 7587 AM de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AM 14
Publicatiedatum
12-12-2019
Einddatum
23-01-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Plechelmusstraat 14, 7587 AM de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Tourist info de Lutte/Losser, Plechelmusstraat 14, 7587 AM de Lutte voor het houden van het evenement een Kerstwandeling op 26 december 2019 van 10.00 uur tot en met 16.00 uur op een route door Beuningen1.
Datum bekendmaking 12 december 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.