Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Lossersestraat 75, 7587 PW de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PW 75
Publicatiedatum
02-01-2020
Einddatum
13-02-2020
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Lossersestraat 75, 7587 PW de Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

M. Oude Sogtoen, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken ten behoeve van de agrarische dialoog op het perceel Lossersestraat 75, 7587 PW de Lutte op de volgende dag en tijd:
Donderdag 23 januari 2020 van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Datum bekendmaking 2 januari 2020.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.