Ter inzage legging ontwerpbeschikking drank- en horecavergunning

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (perceel)
  • Losser H 9421
Publicatiedatum
08-01-2020
Einddatum
19-02-2020

Een aanvraag een drank- en horecavergunning is ingediend voor de:
 

Beschrijving

Horeca- exploitatie van Stichting Man gevestigd aan het Nilantspad 3, 7581 BA Losser.
 

Procedure

De ontwerpbeschikking drank- en horecavergunning ligt vanaf 8 januari 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Vergunningen en Handhaving. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden in verband met de voorgenomen verlening van de drank- en horecavergunning hun zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.