Sloopmelding Wilgenkamp 78, 7581 HD Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581HD 78
Publicatiedatum
08-01-2020
Kaart behorende bij: Sloopmelding Wilgenkamp 78, 7581 HD Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Saneren van asbest in een trafostation op het perceel Wilgenkamp 78, 7581 HD Losser. 
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.