Sloopmelding Gronausestraat 457, 7585 PD Glane

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
gedeeltelijk verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PD 457
Publicatiedatum
08-01-2020
Kaart behorende bij: Sloopmelding Gronausestraat 457, 7585 PD Glane

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Saneren van asbest in een trafostation op het perceel Gronausestraat 457, 7585 PD Glane. 
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.