Drank- en horecavergunning Kruisseltlaan 3, 7587 NM de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NM 3
Publicatiedatum
18-12-2019
Einddatum
29-01-2020
Kaart behorende bij: Drank- en horecavergunning Kruisseltlaan 3, 7587 NM de Lutte

Op grond van artikel 30a, lid 2 van de Drank- en Horecawet is het aanhangsel behorende bij de Drank- en Horecavergunning gewijzigd van:
 

Beschrijving

Hotel ’t Kruisselt B.V., gevestigd aan de Kruisseltlaan 3, 7587 NM de Lutte.
Datum bekendmaking 18 december 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.