Drank- en horecavergunning Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 7
Publicatiedatum
19-12-2019
Einddatum
30-01-2020
Kaart behorende bij: Drank- en horecavergunning Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser

Op grond van artikel 30a, lid 2 van de Drank- en Horecawet is het aanhangsel behorende bij de Drank- en Horecavergunning gewijzigd van:
 

Beschrijving

Voetbalvereniging KVV Losser, gevestigd aan de Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser.
Datum bekendmaking 19 december 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.