Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1344 aan de Luttermolenweg in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser O 1344
Publicatiedatum
08-01-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 2 berken op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1344 aan de Luttermolenweg in de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.