Aanvraag om omgevingsvergunning Raadhuisstraat 5, 7581 AA Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AA 5
Publicatiedatum
08-01-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Raadhuisstraat 5, 7581 AA Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Realiseren van een lunchroom op het perceel Raadhuisstraat 5, 7581 AA Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.