Aanvraag om omgevingsvergunning Lijsterbesstraat 26, 7581 XS Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581XS 26
Publicatiedatum
08-01-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lijsterbesstraat 26, 7581 XS Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een overkapping op het perceel Lijsterbesstraat 26, 7581 XS Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.