Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 13, 7587 LC de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LC 13
Publicatiedatum
08-01-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 13, 7587 LC de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op het perceel Beuningerstraat 13, 7587 LC de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.