Aanvraag om omgevingsvergunning Austweg 3A, 7587 LB de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LB 3
Publicatiedatum
08-01-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Austweg 3A, 7587 LB de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een berging welke als mantelzorgwoning zal worden gebruikt op het perceel Austweg 3A, 7587 LB de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.