Besluit omgevingsvergunning veranda met een glazen dak aan het horecapand op het perceel Lutterzandweg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LH 12
Publicatiedatum
27-03-2020
Einddatum
08-05-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning veranda met een glazen dak aan het horecapand op het perceel Lutterzandweg

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een veranda met een glazen dak aan het horecapand op het perceel Lutterzandweg 12, 7587 LH de Lutte.
Datum bekendmaking 27 maart 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.