Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie E, nummer 3227 nabij de Denekamperstraat in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser E 3227
Publicatiedatum
08-04-2020

Een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Ontwikkelen van natuur waarbij een perceel wordt omgevormd van landbouw (weiland) naar natuur (bos en natuurlijk grasland) op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie E, nummer 3227 nabij de Denekamperstraat in de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.