Aanvraag om omgevingsvergunning het Egbertink 56, 7582 DG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582DG 56
Publicatiedatum
08-04-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning het Egbertink 56, 7582 DG Losser

Een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Vervangen van een oude schutting en overkapping op het perceel het Egbertink 56, 7582 DG Losser.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.