Aanvraag om omgevingsvergunning Ophuisweg 3, 7587 MB de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587MB 3
Publicatiedatum
08-04-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Ophuisweg 3, 7587 MB de Lutte

Een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Vernieuwen en isoleren van de kap van een woning en het isoleren van de buitenmuren op het perceel Ophuisweg 3, 7587 MB de Lutte.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.