Aanvraag om omgevingsvergunning Kremersveenweg 30, 7585 PP Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PP 30
Publicatiedatum
08-04-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kremersveenweg 30, 7585 PP Glane

Een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Uitbreiden van een machineberging op het perceel Kremersveenweg 30, 7585 PP Glane.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.