Aanvraag om omgevingsvergunning op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 473, 474, 535, 553, 633, 1677, 1678, 1679, 1680

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 473
Publicatiedatum
05-02-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Herinrichten Glanerbeek, traject Dinkel tot en met het klooster op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 473, 474, 535, 553, 633, 1677, 1678, 1679, 1680.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.