Aanvraag om omgevingsvergunning het Witte Zand 2, 7586 GV Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586GV 2
Publicatiedatum
05-02-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning het Witte Zand 2, 7586 GV Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een tuinhuis op het perceel het Witte Zand 2, 7586 GV Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.