Aanvraag om omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 135A, 7581 PZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PZ 135
Publicatiedatum
05-02-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 135A, 7581 PZ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van 2 trekkershutten op het perceel Oldenzaalsestraat 135A, 7581 PZ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.